Friday, February 17, 2012

First National Conference on History: Papers

Click the following links to download the files.
Also please check out PUP Samahan ng mga Mag-aaral sa Kasaysayan's page: http://pupsmk.blogspot.com

Click the following links to download the files.

  • February 16

Prop. Sebastian's Historiograpiya

Mga Bakla

Periperal

Kasaysayan at Kasarian

Bakas 2012 program

ZAS cv

Salazar Mga usapin at pinagkakaabalahan

  • February 17

Agham sa Kasaysayan

For PUP - Social Media GMA news

Kasaysayan at Sining

Komprehensibong Paggamit ng mga Lupain sa Antipolo

Literature as History

Museology

Phil. Painting by Dr. Rosales

No comments: