Sunday, August 21, 2011

Links to Power Points by student reporters

Kindly post the web addresses or links of your power on this thread.
Note: you can use mediafire.com or savefile or any sites that store data.

Thanks.

13 comments:

Mary Grace Asiado said...

http://www.mediafire.com/?d5byte87rpbtyhv

Ugnayang Proto-Pilipino asyano
Group 1
BSCS 4-2

Mia said...

Part 1 http://www.mediafire.com/?rxks41wykgx16ug

Part 2 http://www.mediafire.com/?3tq379d6aqg1c8x

Mga Patakarang Pangkabuhayan sa Ilalim ng Pamahalaang Kolonyal
Group 4
BSA I-21D

Tnazaneh A. J. A. Atsituab said...

http://www.mediafire.com/?s1ipm53a0t5nf33
- Rasyonalisasyon ng Europa sa Paggalugad at Pananakop Part I

http://www.mediafire.com/?d1xt39xqem7536d
- Rasyonalisasyon ng Europa sa Paggalugad at Pananakop Part II

http://www.mediafire.com/?i0i7xt1wrabhla7
- Mga Mala-estadong Bansa

Group 2
BSA 1-21D

kim karlo castro said...

http://www.mediafire.com/?3ngyz7zzay04qjd


Kolonyal na Pamayanan at Burukrasya
Group 3
BSA 1-21D

dahlin frances gadiana said...
This comment has been removed by the author.
dahlin frances gadiana said...

http://www.mediafire.com/file/b4vil2ltdghee8i/HISTORY%20GROUP%201.pptx

Ang Pamayanang Proto-Pilipino sa Hamon ng Kolonisasyon

Group 2
BBF 1-1

dahlin frances gadiana said...

http://www.mediafire.com/file/xsrc4xggi3ykxhf/HISTORY%20GROUP%203.pptx

Kolonyal na Pamayanan at burukrasya
Group 3


http://www.mediafire.com/file/j7m7xe66g7nosmm/HISTORY%20GROUP%204.pptx

Mga Patakarang Pangkabuhayan sa Ilalim ng Pamahalaang Kolonyal
Group 4

http://www.mediafire.com/file/b4vil2ltdghee8i/HISTORY%20GROUP%201.pptx

Ugnayang Proto-pilipino Asyano
Group 1

BBF 1-1

Riselle Denisse Domingo said...

Kolonyal na Pamayanan at Burukasyon
Group 3
BSCS 4-4

Entrada, Reduccion (Plaza Complex) at Doctrina
http://www.mediafire.com/?sajrejpi4d78s7j

Pamahalaang Lokal
http://www.mediafire.com/?9418c2u474qfntj

Pamahalaang Nasyonal
http://www.mediafire.com/?c8e0mrh8fyhognd

Sherwin Catli said...

http://www.mediafire.com/?b67y1nu0kue1otm

Rasyonalisasyon ng Europa sa Paggalugad at Pananakop
Group 2
BSCS 4-4

Tom Justin Conese said...

Part 1

http://www.mediafire.com/?5afsb1cce6npwl5

Part 2

http://www.mediafire.com/?2dao6ro44dbt1lm

Group 2
BSA 1-1
Ang Pagsibol at Pag-unlad ng mga Pamayanang Proto-Pilipino

Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Ebolusyong Kultural ng Tao

Ang Pag-unlad ng Kabihasnan at Kultura ng mga Pamayanang Proto-Pilipino

Ang Pamayanang Sultanato

Shinichi Kudo said...

http://www.mediafire.com/?z65ck4bn9ojh4va


D. Mga Pamayanang Proto-Pilipino
1. Pamayanang Barangay
2. Pamayanang Sultanato
3. Pamayanan ng mga Malalayang

Group 1
BSA 1-1

dahlin frances gadiana said...

http://www.mediafire.com/file/s9owok8q3144sa3/Mga%20Pagbabagong%20Sosyo%20-%20Kultural%20report.pptx

"Mga Pagbabagong Sosyo-Kultural"
Group 5
BBF 1-1

dahlin frances gadiana said...

http://www.mediafire.com/file/3c2dq1b5rf3icut/HISTORY%20GROUP%206.pptx

BBF I-1
Group 6
"Ang Pamayanang Proto-Pilipino sa Hamon ng Kolonisasyon"

http://www.mediafire.com/file/d41d7w15gkndmrg/HISTORY%20GROUP%207.pptx

BBF I-1
Group 7
"Mga Salik Tungo sa Pagkamit ng Nasyonalismo"

http://www.mediafire.com/file/s9nat2bt903tfkg/HISTORY%20GROUP%208.ppt

BBF I-1
Group 8
"Reporma Tungo sa Kalayaan"

http://www.mediafire.com/file/okkjs26xrj6kzp8/Himagsikang%20Bayan%20ng%201896.pptx

BBF I-1
Group 9
"Himagsikang Bayan ng 1896"

http://www.mediafire.com/file/r3hc2xm43g207yf/Aica%20powerpoint.pptx

BBF I-1
Group 11
“Kalagayan Pang Edukasyon, kultura at Pangkabuhayan ng Pilipinas sa ilalim ng Estados Unidos”