Thursday, October 4, 2007

MIDTERM EXAM

MN 2-4D (Mon/Thurs)
**
Instruksyon:
1. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa wikang Ingles o Filipino.
2. Ilagay ang mga sagot sa bond paper short, at isilid sa short brown envelop. Lagyan ng salitang "Midterm" sa gawing kanan (itaas na bahagi) ng envelope.
3. Lahat ng mga pangungusap na kinuha mula sa mga aklat na hindi man lamang nai-cite ay mamarkahang ng gradong 5.
4. Sa huling bahagi ng papael ay ilagay ang mga reference material na inyong ginamit.
5. Maaring isulat or i-computerize ang inyong mga sagot.
6. Ang president and kalihim ng klase ang siyan mangongolekta at magsusumite ng mga requirement.
Submission: October 8, 2007, 2:00pm, E603.
**

Mga Katanungan:

1. Ano ang Kasaysayan? Papaano ito naiiba sa pre-history at proto-history? Ipaliwanag.
2. Saan nagmula ang lahing Filipino? Ipaliwanag?
3. Ilarawan ang uri ng pamayanang itinatag ng mga ninuno natin bago dumating ang mga Kastila.
a. Istrukturang panlipunan
b. Pangrelihiyon na aspeto
c. Panghustisya
4. Ibigay ang pagkakaiba (sa Filipinas) ng mga sumusunod sa isa't isa :
a. Panahon ng lumang bato
b. Panahon ng bagong bato
c. Panahon ng metal
4. Ilarawan ang uri ng pamayanang itinatag ng mga Kastila sa Filipinas.
5. Magbigay at ipaliwanag ang mga salik na nagbunsod sa mga Kastila na manakop ng mga teritoryo.

No comments: