Thursday, October 4, 2007

FINAL EXAMS: HS100/ HS101

TAKE HOME FINAL EXAM para sa:
*BSA 1-8D (Mon)

*MN 2-4D (Mon/Thurs.)
*MN 2-4N (Tues/Fri)
*BSA 1-28 (Tues/Fri)
*BSE 1-2 (Tues/Fri)

*MK 2-1N (Tues/Fri)
*BBF 1-2 (Tues/Fri)

**
Instructions:
1. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa Filipino o Ingles. Ang bawat katanungan ay mayroong 15 puntos.
2. Ilagay ang mga kasagutan sa bond paper short, typed or hand written.
3. Sa huling bahagi ng papel ay ilagay ang mga reference material. Tandaan: anumang mga kasagutang hinugot mula sa mga aklat ng hindi manlamang nai-cite, ay mamarkahang ng gradong 5.
4. Isilid ang bond paper short sa short brown envelope.
5. Deadline ng submission: October 9, 2007, 1:30pm, E603. Ang presidente at kalihim ng klase ang maghahatid ng mga requirement sa nasabing lugar.

**
MGA KATANUNGAN:

1. Ano ang sanhi ng pananalakay ng mga Moro noong dantaon 18 at 19? Ano ang epekto nito sa pamayanang Kristiyano sa Luzon at Visayas?
2. Ano ang pagbabago sa paggamit sa lupa noong dantaon 19 na makapagpapaliwanag sa pagsibol ng isang mayamang uri ng Pilipino na kayang magpaaral ng anak at mabuhay nang marangya sa kanilang mga bahay-bato sa kabisera?
3. Ibigay ang pagkakaiba ng Pag-aalsa sa Himagsikan.
a. Naging matagumpay ba ang mga pag-aalsang inilunsad ng mga Filipino laban sa mga Kastila? Ipaliwanag.
b. Ano ang Propaganda? Sa iyong palagay, naging mabisang pamamaraan ba ito na ginamit ng mga katulad nina Jose Rizal sa pagkamit ng kanilang adhikain? Ano ang kanilang mga adhikain?
Ipaliwanag.
4. Talaga bang pambansa ang Rebolusyong kinaharap ng mga kolonyalistang Kastila at Amerikano? Ipaliwanag.

**
Kaugnay sa mga hindi nakapagpresenta ng report:
Magpasa ng summary ng report (English or in Filipino) at ANALYSIS. Ilagay sa bond paper short at isilid sa brown envelop.
Submission: October 9, 2007, 1:30PM, E603.

**
NOTICE: Class Presidents and Secretaries of the following classes:
BSA 1-28 (Requirement)
BSE 1-2 (Requirement)
MK 2-1N (Requirement)
BBF 1-2 (Requirement)
Please see me at E603, October 5, 2007, 2:00PM.

7 comments:

this_is_me said...
This comment has been removed by the author.
this_is_me said...

ayaw nyo sa pink ma'am..

bluesky said...

c mam ayaw sa pink!!!
favarite?

shErwiN said...

mam,oct.9 p0h yung deadLinE???

mam ocT.9 p0h ngAy0n. . .

n0w LNg p0h cnBi smiN. . .

Elenita said...

mam,, tnx pOh sa eXtension nG paGpasa nMin ng tkE hOme fiNal exAm.. tnx tlaga,, in behaLf oF BBF 1-2..

jane said...

Pres. poh 2 ng BSA 1-28,,ask q lang poh f wat ang format sa paggwa ng grdesheet na ipapasa seo 2m??

jane said...

mam Pres. poh 2 ng BSA 1-28,ask q lang poh f wat ang format ng gradesheet na ippsa sau 2m??