Sunday, November 18, 2012

Open Invitation for you dear students

Repost:

Malugod po namin kayong inaanyayahan sa Libot Panayam: Mga Sandatang Pilipino sa Europa at Estados Unidos ng Bagong Kasaysayan, Inc. Bahay Saliksikan sa Kasaysa yan (BAKAS) sa pakikipagtulungan sa UP Lipunang Pangkasaysayan (UP LIKAS) at sa Katipunan Linangan ng Kasaysayan (KALIKAS). Ito po ay gaganapin ngayong ika-23 ng Nobyembre, 2012 sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Unibersidad ng Pilipinas- Diliman. Bukas at libre ito para sa lahat ng mga mag-aaral, mga guro at mga may hilig at interes sa pag-aaral ng kasaysayan. Mabuhay ang mga Historyador ng Bayan! :-) No comments: